Följ dina medicinska värden

/

diabetes-medicinska-vardenFölj dina medicinska värden

Se resultaten av livsstilsförändring i
trender för blodsocker och blodtryck.

Att du förstår ditt blodsocker och blodtryck är grundläggande för att leva med kontroll på din diabetes.

Med Triabetes, kan du lägga in värden, följa trender och agera. Du kommer alltid att förstå hur ditt val av kost och motion påverkar ditt blodsocker och blodtryck.

Överför dina dagliga mätaravläsningar direkt med din smartphones Bluetooth-anslutning i kombination med blodsocker- och blodtryckmätare som Triabetes stöder, eller mata enkelt in för hand. Du kan också skriva in värden och ändra och analysera vidare via din Triabetes online-tjänst.

Att välja ett Triabetes+ abonnemang innebär att du kan lägga till dina mediciner i blandningen. Lägg till din blodsockersänkande medicin och få påminnelser om att ta dina tabletter. Insulin finns här också – både basal och bolus – så att du kan addera, ändra och följa dina dagliga doser. Du kan till och med inkludera andra recept från din läkare och receptfria mediciner såsom värktabletter eller vitaminer.

Övervaka hur du ligger till mot dina veckomål och reagera därefter. Månatliga trendkurvor ger dig och din läkare ovärderliga insikter i hur man balanserar diabetes med ditt liv.

Get Triabetes on Apple Store